ตรวจสอบสถานะเบอร์มงคลของคุณ

ทุกการ สั่งซื้อ ต้องรอยืนยันจากเจ้าหน้าที่ก่อน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ โทร 085-5641456
ลูกค้าสามารถ add line : @rachatelecom เพื่อตรวจสอบเบอร์มงคล ก่อนการชำระเงิน  เบอร์ที่ท่านจองจะมีอายุการจอง 1 วัน หากลูกค้าชำระเงินไม่ทันเวลากรุณากรอกแบบฟอร์มสั่งซื้อใหม่