เลขมงคล ช่วยเสริม สติ ปัญญา ให้รอบคอบ

เลขเบอร์มงคลที่ควรมีอยู่ในเบอร์มือถือ คือ เลข 5 เพราะเลขนี้แสดงให้ผู้ใช้มีสติ ปัญญา ความรอบครอบในการคิดอ่านแก้ปัญหาต่างๆได้ดี แต่ควรอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม จะส่งผลในทางบวกช่วยเสริมสร้างความมงคลให้ทวีขึ้น เสริมอาชีพ การเรียน ให้ผู้ใช้ได้สมบูรณ์ เป็นเลขสามัญประจำเบอร์มงคลให้ผู้ใช้ได้อย่างดียิ่ง

จำนวนตัวเลข 5 ในเบอร์มงคลจำนวนเท่าไหร่ หมายถึงอะไรจำแนกดังนี้

เลข 5   1 ตัว  หากอยู่ในตำแหน่งท้ายของเบอร์โทร ช่วยเสริมสติ ปัญญา ความรอบครอบ ให้ผู้ใช้ได้อย่างดี
เลข 5   2 ตัว จะทำให้ใจเย็น ชอบธรรมดา สุขุมรอบครอบ ยิ่งขึ้น
เลข 5   3 ตัว จะให้สงบเยือกเย็นเป็นอย่างมาก เป็นผู้ให้ ใจธรรมะ ธรรมโม จิตใจเมตตา ใครขออะไรให้หมด ชอบสวดมนต์ นั่งสมาธิ สนใจธรรมมะ
หากวางเลข 5 ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง อาจจะส่งผลให้เป็นคนเฉื่อย ในงาน หรืออาชีพที่ต้องใช้ในการแข่งขัน อาจจะส่งผลเสียมากกว่าส่งผลดีได้

Share this post