๑ ดาวอาทิตย์

     พระอาทิตย์ - ตามคัมภีร์เฉลิมไตรภพ พระอิศวรผู้เป็นเจ้าร่ายพระเวทย์ให้ราชสีห์ ๖ ตัว ป่นเป็นธุลีแล้วห่อด้วยผ้าสี แดงและพรมด้วยนํ้าอำมฤตแล้วเกิดเป็นเทพ มีสีกายสีแดง วิมานสีแดง ทรงราชสีห์เป็นพาหนะ
พระอาทิตย์จึงมีกำลัง ๖  เป็นบาปเคราะห์ บางตำราก็ว่า เป็นอัพยากฤต คือเป็นกลาง 
ลักษณะทั่วไป- ดาวอาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟ (ไฟลุกโชน เพราะเป็นดาวเกษตร(เจ้าเรือน) ราศีสิงห์ ราศีธาตุไฟ ซึ่งในบรรดาดาวทั้งหมดมีดาวอาทิตย์ กับ ราหู เท่านั้นที่เป็นเจ้าเรือน ราศีธาตุที่ตรงกับ ธาตุตนเอง) ที่มีไฟลุกโชติช่วง มีแสง พลังงานในตัวเอง  เป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาล เป็นดาวที่ให้แสงสว่างแก่ดาวเคราะห์ ดวงอื่น
อัตราการโคจร ราศีละประมาณ ๑ เดือน (เดินปกติ ไม่เดินแบบวิกลคติ (พักร มนท์ เสริด))
ความหมายทั่วไป- จุดเจ้าชะตาชาย ร่างกาย  สามี บิดา อำนาจ ยศศักดิ์ ชื่อเสียง สูงศักดิ์ ผู้นำ รักศักดิ์ศรี มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ความเย่อหยิ่ง ทิฐิ หรูหราโอ่อ่า รักความยุติธรรม จริงจัง ใจร้อนวู่วาม  ไฟ ความร้อน ไฟฟ้า แสงสว่าง อุปกรณ์ไฟฟ้า 
ทายยศศักดิ์ อัครฐาน ทาย อาทิตย์
บุคคล- พระราชา เชื้อพระวงศ์ นายกรัฐมนตรี เจ้านาย หัวหน้า ผู้บังคับบัญชา ผู้มีอำนาจ ข้าราชการ บิดา สามี 
สถานที่- พระราชวัง สถานที่ราชการ รัฐสภา สถานที่มีไฟ แสงสว่าง ความร้อนสูง โรงไฟฟ้า
รูปร่าง         - แน่งน้อย ผิวสองสี ขาวแดง(บ้างก็ว่า ดำแดง) หน้ามน หน้าผากแคบ ตาเป็นประกาย มีสีแดง ผิวไม่หยาบไม่ละเอียด
กายวิภาค    - นัยน์ตา (ตาขวา) หัวใจ หลอดเลือด เลือด เส้นประสาท
ทิศ             -  อิสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ)
สี               - สีแดง สีเพลิง สีแดงสด
อัญมณี        - เพชร ทับทิม
สัตว์            - ครุฑ นก ราชสีห์ สิงโต
พืช             - พืชให้ดอกสีแดง พืชในทะเลทราย พืชปลูกในที่แห้งแล้ง
พฤกษาชาตา- รากแก้ว

 

Share this post