๓ ดาวอังคาร

     พระอังคาร - ตามคัมภีร์เฉลิมไตรภพ พระอิศวรร่ายพระเวทย์ ให้กระบือ ๘ ตัวเป็นธุลี ห่อด้วยผ้าสีแก้ว เพทาย ประพรม ด้วยน้ำอำมฤต บังเกิดเป็นเทพ  สีกายเป็นสีแก้วเพทาย อาภรณ์คือ แก้วโกเมน วิมานสีทับทิม ทรงมหิงสาเป็นพาหนะ
พระอังคารมีกำลัง ๘  เป็นบาปเคราะห์ 
ลักษณะทั่วไป- มีขนาดใกล้เคียงกับโลก เป็นดาวธาตุลม(ลมกรด เพราะดาวอังคาร เป็นเกษตร เจ้าเรือนราศีเมษ ธาตุไฟ ซึ่งเด่นกว่า ที่ราศีพิจิก ธาตุน้ำ) ดาวอังคารมีสีแดง โหราศาสตร์ถือว่า พระอังคารเป็นเทพแห่งสงคราม
อัตราการโคจร ราศีละประมาณ ๔๕ วัน (บางครั้งก็พักร มนท์ อยู่ถึง ๘ เดือนก็มี)
ความหมายทั่วไป- ผู้ชาย วัยฉกรรจ์ สามี การกระทำ การงาน ความขยัน กล้าแข็ง กล้าหาญ เอาจริงเอาจัง กระตือรือร้น ภาระ ความรุนแรง แตกหัก  ความขัดแย้ง การต่อสู้  แข่งขัน อุบัติเหตุ กะทันหัน ทำลาย ของแหลมคม โลหะ อาวุธ เครื่องจักรกล
ทาย กล้า แข็ง ขยัน ทายอังคาร 
บุคคล- ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ปราบปราม ผู้ถืออาวุธ นายช่าง ช่างเทคนิค ช่างที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ศัลยแพทย์ ช่างตัดผม ช่างตีเหล็ก นักมวย นักกีฬา ครูพละ 
สถานที่- ค่ายทหาร สถานีตำรวจ สรรพาวุธ ร้านขายอาวุธ ร้านเหล็ก สนามกีฬา ตึกศัลยกรรม
รูปร่าง          - หน้ากระดูก ล่ำเตี้ย แบบมะขามข้อเดียว เกร็ง กำยำล่ำสัน มีกล้ามเนื้อ  หุ่นนักกีฬา ผิวขาวแดง(บ้างว่าดำ หรือดำแดง) กร้านหยาบ ตาโปน ผมหยักศก
กายวิภาค     - หน้าผาก จมูก อวัยวะเพศ น้ำดี ตับไต กล้ามเนื้อและเส้นเอ็น
ทิศ               -  อาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้)
สี                 -   ชมพู
อัญมณี         -  โกเมน  
สัตว์               -  กระบือ ราชสีห์ กบ  
พืช             -  พืชมีหนามแหลมคม
พฤกษาชาตา – ใบ

Share this post