๔ ดาวพุธ

     พระพุธ - ตามคัมภีร์เฉลิมไตรภพ พระอิศวร ร่ายพระเวทให้คชสาร ๑๗ เชือกป่นเป็นธุลี ห่อด้วยผ้าสีเขียวมรกต ประพรม น้ำอำมฤต บังเกิดเป็นเทพ สีกายเป็นสีแก้วมรกต ทรงช้างเป็นพาหนะ
พระพุธ มีกำลัง ๑๗  เป็นศุภเคราะห์ 
ลักษณะทั่วไป- ดาวพุธ เป็นดาวดวงเล็กที่สุด ในระบบสุริยะจักรวาล และอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด ตามหลักโหราศาสตร์ ดาวพุธจะอยู่ห่างจาก ดาวอาทิตย์ได้ไม่เกิน ๒๘ องศา ถ้าดาวพุธอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ ตั้งแต่ ๒๗ –๒๘ องศา เรียกว่า “เพ็ญพุธ” ดาวพุธจะให้คุณในดวงชะตาอย่างเต็มที่ ดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ำ (น้ำทะเล ,น้ำบ่อ เพราะดาวพุธได้ตำแหน่งเข้มแข็งในราศีกันย์ ธาตุดิน เป็นทั้งเกษตรและอุจ ) ดาวพุธมีลักษณะการโคจรที่ปวนแปร รวนเร มักจะเดินวิกลคติ อยู่บ่อยๆ จึงเป็นเหตุให้โบราณมักจะไม่เริ่มต้นทำอะไร หรือให้ฤกษ์ กับกิจการที่ต้องการให้ดำเนินการคงอยู่ยืดยาวออกไป เช่น การแต่งงาน เพราะพุธรวนเร  
อัตราการโคจร ราศีละประมาณ ๒๙-๓๑ วัน หรือจำง่ายๆว่า ๓๐ วัน 
ความหมายทั่วไป- อ่อนวัย สิ่งใหม่ การติดต่อสื่อสาร ความคิด การวางแผน การเจรจา การติดต่อสื่อสาร คำพูด ช่างพูด งานเขียน เอกสาร ตัวแทน นายหน้า  เพื่อน ข้อมูลข่าวสาร ไหวพริบปฏิภาณ เปลี่ยนใจง่าย  รวนเร ปรับตัวเข้ากับคนอื่น หรือสภาพแวดล้อมได้ดี 
ทายเจรจาอ่อนหวาน ทายพุธ
บุคคล- นักพูด นักเขียน นักคิด นักวางแผน ตัวแทนนายหน้า คนกลาง ล่าม พ่อค้าแม่ค้า นักบัญชี บุรุษไปรษณีย์ คนถ่ายเอกสาร เสมียน นักการทูต คนมาใหม่ พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง
สถานที่- โรงพิมพ์ องค์การโทรศัพท์ ห้องประชุม เวทีปราศรัย ประตู หน้าต่าง ห้องประชาสัมพันธ์ ตึกใหม่ อาคารใหม่ 
รูปร่าง          -  หน้าแป้น(บ้างก็ว่า หน้ามน)  รูปร่างไม่ใหญ่ เจ้าเนื้อ ท้วม ผิวขาว(บ้างก็ว่า ผิวขาวแดง) ตะโพกใหญ่ หน้าอกใหญ่ คอสั้น  ผมเรียบดก
กายวิภาค     - เส้นประสาท สมอง ลำไส้ ทางเดินหายใจ ปอด มือ แขน ลิ้น ฟัน ปาก
ทิศ               - ทักษิณ (ใต้)
สี                 -  เขียว  
อัญมณี         - มรกต. หยก
สัตว์             - ช้าง สุนัข นกที่พูดได้ เช่น นกแก้ว นกขุนทอง
พืช               - พืชที่มีดอกสีเขียว พืชล้มลุก ไม้ประดับ
พฤกษาชาตา – ดอก

Share this post