๕ ดาวพฤหัสบดี

     พระพฤหัส – ตามคัมภีร์เฉลิมไตรภพ พระอิศวร ร่ายพระเวทให้ฤาษี ๑๙ ตน เป็นธุลี แล้วห่อด้วยผ้าสีแก้วไพฑูรย์ ประพรมน้ำอำมฤต บังเกิดเป็นเทพ มีสีกาย แก้วไพฑูรย์ มีวิมานบุษราคัม ทรงกวางทองเป็น พาหนะ
พระพฤหัสบดี มีกำลัง ๑๙ เป็นศุภเคราะห์ 
ลักษณะทั่วไป- ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ ดวงใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาล ทางโหราศาสตร์ ถือว่าเป็นประธานของฝ่ายศุภเคราะห์ ดาวพฤหัสบดีเป็น ดาวธาตุดิน (ดินแข็ง เพราะดาวพฤหัสบดี เป็นเกษตร ราศีธนู ธาตุไฟ เรือนศุภะของโลก)
อัตราการโคจร ราศีละ ประมาณ ๑ ปี
ความหมายทั่วไป- คุณธรรมความดี ใฝ่ในบุญกุศล โชคลาภ ความสำเร็จ การเจริญเติบโต การเกิด การปกป้องคุ้มครอง การช่วยเหลือ กฎหมาย ระเบียบแบบแผน หลักการ ประเพณี การพิพากษา ตัดสินความต่างๆ ครูอาจารย์ พระ นักบวช ผู้ทรงศีล ความมีสติ การอดทนอดกลั้น ยับยั้งชั่งใจ ศาสนา วิชาการ ความรู้ ต่างประเทศ  
ทายปัญญาบริสุทธิ์ ทายพฤหัสบดี 
บุคคล- ครูอาจารย์ ผู้หลักผู้ใหญ่ พระ นักบวช ผู้ทรงศีล นักกฎหมาย ทนาย ผู้พิพากษา แพทย์ ผู้คุ้มครองสถานที่- โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล วัด รัฐสภา หอสมุด ศาล สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ศาลาพักร้อน หอประชุมทางศาสนา 
รูปร่าง          - รูปร่างใหญ่ท้วม เจ้าเนื้อ ค่อนข้างอ้วน(บ้างก็ว่า สมส่วน) ผิวสองสีค่อนขาว หน้าใหญ่ หน้าผากใหญ่ แก้มใหญ่ มีแผลเป็น ตำหนิที่ใบหน้า
กายวิภาค       - กระเพาะ กล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อและลิ้นหัวใจ ระบบเลือด ตะโพก โคนขา ปลายขา
ทิศ               - ประจิม (ตะวันตก)
สี                 -  สีขาว สีเหลืองเข้ม สีดอกจำปา สีส้ม
อัญมณี          - บุษราคัม 
สัตว์             -  กวาง หนู
พืช              - พืชทุกชนิด พืชให้ผลกินได้ พืชให้ดอกสีส้ม แสด เหลืองเข้ม
พฤกษาชาตา - ผล

Share this post