๒ ดาวจันทร์

     พระจันทร์ - ตามคัมภีร์เฉลิมไตรภพ พระอิศวรผู้เป็นเจ้า ร่ายพระเวทย์ให้นางฟ้า ๑๕ องค์ เป็นธุลี แล้วห่อด้วยผ้าสี นวล ประพรมด้วยน้ำอำมฤต บังเกิดเทพ ผิวกายสีนวล วิมานแก้วสีมุกดา ทรงม้าเป็นพาหนะ
พระจันทร์ มีกำลัง ๑๕ เป็นศุภเคราะห์
ลักษณะทั่วไป- ดาวจันทร์ เป็นบริวารของโลก เป็นดาวธาตุดิน (ดินชุ่มน้ำ เพราะดาวจันทร์เป็นดาวเกษตร แม่ธาตุน้ำ ราศีกรกฏ) ดาวจันทร์เป็นดาวที่คู่กับ ดาวอาทิตย์ อย่างสนิทแนบแน่น แต่ก็เป็นไปในลักษณะคู่ขนานกันไป คือ พระราชา-พระราชินี  ขวา-ซ้าย ภาคกลางวัน-ภาคกลางคืน  ดาวจันทร์โคจรรอบโลก ตามหลักจันทรคติ ประมาณ ๒๙ วันเศษ (๒๙ วัน ๑๒ ชม. ๔๔ นาที) จึงทำให้ไม่ตรงกับหลักสุริยะคติ และเมื่อวันที่คลาดเคลื่อนสะสมกันได้ ประมาณ ๒๙ วัน ก็จะทำให้ในปีนั้น มีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน
ใน ๑ เดือนดาวจันทร์จะโคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ หรือดาวนักษัตร ๒๗ กลุ่ม  
อัตราการโคจร ราศีละ  ๒ วันครึ่ง (เดินปกติ ไม่เดินแบบวิกลคติ (พักร มนท์ เสริด)) 
ความหมายทั่วไป- ดาวจันทร์ ๒  สตรี จุดเจ้าชะตาหญิง  ภรรยา มารดา ประชาชนคนทั่วไป ครอบครัว หลักฐาน ฐานะ จิตใจ อารมณ์ จินตนาการ ช่างฝัน นัยน์ตา(ตาซ้าย) การเดินทาง ขนส่ง น้ำ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ สุภาพอ่อนหวาน รักครอบครัว สิ่งที่ทำเป็นกิจวัตรประจำวัน
ทายจริต จิตใจ ทายจันทร์ 
บุคคล- พระราชินี สตรีสูงศักดิ์ พยาบาล แม่บ้าน แม่ครัว คนครัว นักเดินทาง กะลาสีเรือ คนขับรถ ชาวประมง แพทย์ผดุงครรภ์ ผู้ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป ประชาชนทั่วไป
สถานที่- โรงพยาบาล ท่าเรือ ท่ารถ ท่าขนส่ง สถานที่ที่เกี่ยวกับน้ำ สระว่ายน้ำ บ่อน้ำ แหล่งน้ำต่างๆ ตลาด แหล่งชุมชน
รูปร่าง          - อรชร ผิวงามตางาม ผิวขาว หรือขาวเหลือง มีน้ำมีนวล  หน้ารูปไข่ (บ้างว่ากลม) กายวิภาค     - นัยน์ตา (ตาซ้าย) ใบหน้า แขน มือ หน้าอก นม ต่อมไร้ท่อต่างๆ ฮอร์โมน มดลูก
ทิศ               - บูรพา (ตะวันออก) 
สี                 - ขาวนวล ขาว  เหลืองอ่อน 
อัญมณี         - ไข่มุก มุกดา
สัตว์              -  สัตว์เลี้ยง แมว เสือ ปู สัตว์น้ำ
พืช               -  พืชน้ำ พืชให้ผลกินได้ ผักสวนครัว
พฤกษาชาตา – แก่น ,ลำต้น

 

Share this post