คู่เลขเสริม เบอร์มงคล ให้ทรงพลัง

บทความนี้จะขอกล่าวถึง คู่ตัวเลขที่ควรมีติดในเบอร์มือถือ ที่ช่วยส่งเสริมเลขอื่นๆในเบอร์ได้อย่างดี ส่งเสริมพลังด้านบวก สิ่งศิริมงคล สติปัญญาในการเผชิญและแก้ไขปัญหาได้อย่างยอดเยี่ยมกลุ่มเลขคู่นั้นคือ
 
14 41 , 15,51 , 24,24 , 36, 63 , 45,54, 56,65
   
เลขคู่พวกนี้ นอกจากจะเป็นเลขกลุ่มคู่มิตรแล้ว ยังเป็นเบอร์ที่เป็นเบอร์เพิ่ม สติ ปัญญา ช่วยเสริมให้ชีวิต มีความสุข เพิ่มขึ้นได้ เช่น หากมีเลข “เจ้าชู้” อยู่ในเบอร์แล้วมีเลขกลุ่มนี้อยู่ ก็จะช่วยให้กลายเป็นเสน่ห์ เรียกทรัพย์ แทนการประพฤติผิดธรรมนองคลองธรรมได้ 
หรือ มีตัวเลข เงินรั่ว ก็ช่วยให้เก็บเงินได้ดีขึ้น (แต่ถ้ายังมีเลขกลุ่ม 67 , 72 เงินรั่วอย่างรุนแรง กลุ่มพวกนี้ยังไม่ดีพอ ควรเปลี่ยน เพราะเลขทั้ง 2 เลขนี้เหมือนเรือที่รั่ว รอวันจมเท่านั้นเอง)
14 , 41 เลขคู่นี้แสดงถึงความรอบรู้ สติปัญญา ฉลาดหลักแหลม นักคิด นักพูด มีสติปัญญาดี มีวาทะศิลป์ในการพูด เป็นที่รัก ที่ส่งเสริมของเจ้านาย ผู้ใหญ่ได้โดยง่าย ช่วยในการคิดตัดสินใจ แก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตเป็นอย่างดีมาก
15 , 51 เลขคู่นี้ โดดเด่นด้านวิชาการ สติปัญญาเป็นเลิศ ผู้ใหญ่ เกื้อหนุน อุปถัมภ์ค้ำชู โอบอ้อมอารี ชอบสังคม โดดเด่นทางด้านหารายได้ ด้านความรักก็ดี รู้จักวางแผนชีวิต มีความรอบคอบ อีกทั้งเป็นเลขคู่มิตร ช่วยส่งเสริมความเป็นมงคลให้เลขอื่นในเบอร์มงคลได้เป็นอย่างดี
24 , 42 เลขคู่เงิน คู่ความรักที่ดีมาก คู่นึงเลยทีเดียว มีเสน่ห์ เมตตามหานิยม ความรักอ่อนหวาน ช่างพูดช่างเจรจา ใครได้อยู่ใกล้ก็มีความสุข ดึงแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต มีความสามารถทางด้านการหารายได้อย่างดีมาก เนื่องจากความมีเสน่ห์ของตน อีกทั้งยังเป็นเลข คู่มิตร เป็นเลขแนะนำที่สาวๆ มีไว้ไม่เสียหลาย หรือ กลุ่มอาชีพค้ายขาย กลุ่มที่ต้องพบปะกับผู้คนอยู่เป็นประจำควรมีเอาไว้
36 , 63  เลขคู่มงคลกลุ่มเบอร์การเงินแรงอีกเบอร์ จากเสน่ห์ของเลขคู่มือ ทำให้มีเงินเข้าไม่ขาด เป็นคนตรงไปตรงมา เป็นเลขคู่มิตร ที่ผู้ใช้เบอร์มงคลควรมีไว้
45 , 54 เลขคู่มหาปัญญา ผู้ใช้เลขนี้มีปัญญาดี มีความรู้ น่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก มีบุคลิคเป็นผู้ใหญ่ เจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตา ช่วยเหลือเป็นอย่างดี ด้วยความเป็นคนปัญญาดี จึงช่วยในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
56 , 65 เลขมงคล คู่ทรัพย์ คู่ปัญญา สมบูรณ์ทั้งด้านการเงิน และความรัก บางท่านนิยามไว้ว่าเป็น ความสมบูรณ์ทั้งทางโลก และ ทางธรรม เลยทีเดียว เลขนี้ใครใช้ แล้วมีเสน่ห์ น่ารัก มีความสามารถในการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดี เนื่องจากใช้ปัญญา กับพลังการเงินที่มาด้วยกัน เป็นตัวเลขที่ควรมีในเบอร์มือถือ เช่นกัน
จึงขอสรุปได้ว่า การเลือกเบอร์ กลุ่มเหล่านี้ให้มีอยู่ในเบอร์มงคลของท่าน จะใช้ให้ชีวิตของท่านดีขึ้นอย่างแน่นอน

Share this post