กลุ่มตัวเลข โดนหลักหลัง ทำคุณคนไม่ขึ้น

    ผู้ใช้กลุ่มตัวเลขดังนี้ มักจะโดนหักหลัง ทำคุณคนไม่ขึ้น โดนรังแก 
010  001  100  101  011  110
018 108  180   801  801  810
188 818  811   881   181
 
เลขกลุ่มนี้ส่งผลให้ผู้ใช้ มักต้องทำงานคนเดียว เพราะหากทำงานร่วมกับคนอื่นแล้ว จะมักโดนหักหลัง หมั่นไส้ ทำลายชื่อเสียง  ทำคุณกับใครไม่ขึ้น   ใจร้อน ใจกล้า นักเลง ขาลุย ไม่กลัวใคร
ถือเป็นเลขเคราะห์กรรม หากใครมีในเบอร์มือถือ  ตำแหน่ง  7 ตัวหลัง ควรรีบเปลี่ยนเป็นอย่างยิ่ง  เพราะทั้งเหนื่อยกาย และ เหนื่อยใจกันเลยทีเดียว

Share this post