กลุ่มเบอร์มงคลที่ส่งผลให้ลูกหลานเรียนดี


ลองสังเกตุ ในเบอร์มือถือของคนที่ท่านรู้จัก ก็ได้ ว่าเพื่อนที่มีกลุ่มเบอร์พวกนี้ มักจะมีผลการเรียนดี  และฉลาดไม่ธรรมดาทีเดียว
 

อ่านต่อ...

เบอร์เกี่ยวกับโรค

0 = ไวรัส นอกจาก 0 ตัวแรก ตัวอื่นไม่ควรมีเลข 0 เลย เพราะไวรัส จะไปเกาะกลุ่ม อยู่กับตัวไหนตัวนั้นจะมีผลเป็นลบหมด
1= ภาวะผู้นำ ถาคนไหนต้องการมีความเป็นผู้นำสูง ก็จะใช้ตัวนี้
 

อ่านต่อ...

กลวิธีการนับทักษา

การนับทักษา
ทักษามีการนับเป็นทักษาเดิมและทักษาจรแต่ละช่องของทักษามีอายุ 1 ปี เมื่อครบอายุตามวันเกิดก็ข้ามไปช่องถัดไปตามทางเดินทักษา แต่เมื่อนับมาถึงช่องอาทิตย์ต้องวกเข้าตากลางก่อน 1 ปี เพื่อให้ความร้อนที่ได้จากดวงอาทิตย์เบาบางลง แล้วถึงจะไปนับที่ ช่องจันทร์ 

อ่านต่อ...

ตัวเลขทาส

ลองพิจารณาตัวท่านเองว่าเป็นคนนึงหรือป่าว ที่รู้สึกเหมือนว่า ทำไมเราต้องทำงานหนักขนาดนี้ ชีวิตนี้ทำไมเครียดจัง ปัญหารุมเร้าตลอด หรือแม้กระทั่ง เป็นผู้เสียสละ ยอดทำงานหนักแทนคนอื่น เสียสละตัวเองทำงานเพื่อคนอื่นจนตัวเองต้องเดือดร้อน หากมีสภาวะเช่นนี้ ให้ลองพิจารณาตัวเลขในมือถือของท่านว่ามีกลุ่มตัวเลขเหล่านี้หรือไม่
 
 

อ่านต่อ...

๑ ดาวอาทิตย์

     พระอาทิตย์ - ตามคัมภีร์เฉลิมไตรภพ พระอิศวรผู้เป็นเจ้าร่ายพระเวทย์ให้ราชสีห์ ๖ ตัว ป่นเป็นธุลีแล้วห่อด้วยผ้าสี แดงและพรมด้วยนํ้าอำมฤตแล้วเกิดเป็นเทพ มีสีกายสีแดง วิมานสีแดง ทรงราชสีห์เป็นพาหนะ
 

อ่านต่อ...

๒ ดาวจันทร์

     พระจันทร์ - ตามคัมภีร์เฉลิมไตรภพ พระอิศวรผู้เป็นเจ้า ร่ายพระเวทย์ให้นางฟ้า ๑๕ องค์ เป็นธุลี แล้วห่อด้วยผ้าสี นวล ประพรมด้วยน้ำอำมฤต บังเกิดเทพ ผิวกายสีนวล วิมานแก้วสีมุกดา ทรงม้าเป็นพาหนะ

อ่านต่อ...

๓ ดาวอังคาร

     พระอังคาร - ตามคัมภีร์เฉลิมไตรภพ พระอิศวรร่ายพระเวทย์ ให้กระบือ ๘ ตัวเป็นธุลี ห่อด้วยผ้าสีแก้ว เพทาย ประพรม ด้วยน้ำอำมฤต บังเกิดเป็นเทพ  สีกายเป็นสีแก้วเพทาย อาภรณ์คือ แก้วโกเมน วิมานสีทับทิม ทรงมหิงสาเป็นพาหนะ
 

อ่านต่อ...

๔ ดาวพุธ

     พระพุธ - ตามคัมภีร์เฉลิมไตรภพ พระอิศวร ร่ายพระเวทให้คชสาร ๑๗ เชือกป่นเป็นธุลี ห่อด้วยผ้าสีเขียวมรกต ประพรม น้ำอำมฤต บังเกิดเป็นเทพ สีกายเป็นสีแก้วมรกต ทรงช้างเป็นพาหนะ
พระพุธ มีกำลัง ๑๗  เป็นศุภเคราะห์ 

 

อ่านต่อ...

๕ ดาวพฤหัสบดี

     พระพฤหัส – ตามคัมภีร์เฉลิมไตรภพ พระอิศวร ร่ายพระเวทให้ฤาษี ๑๙ ตน เป็นธุลี แล้วห่อด้วยผ้าสีแก้วไพฑูรย์ ประพรมน้ำอำมฤต บังเกิดเป็นเทพ มีสีกาย แก้วไพฑูรย์ มีวิมานบุษราคัม ทรงกวางทองเป็น พาหนะ
 

อ่านต่อ...

๖ ดาวศุกร์

พระศุกร์ -ตามคัมภีร์เฉลิมไตรภพ พระอิศวร ร่ายพระเวทให้โค ๒๑ ตัว ป่น เป็นธุลี ห่อด้วยผ้าสีประภัสสรประพรมน้ำอำมฤต บังเกิดเป็นเทพ มีกายเป็นสีประภัสสร  มี วิมานสีทอง ทรงโคอุสุภราชเป็นพาหนะ
 

อ่านต่อ...